רחלי

רחלי

פניתי לשושי לצורך תרגום הצעת המחקר שלי לאנגלית בדוקטורט לפסיכולוגיה.

נאלצתי לדחוק את שושי בלוח זמנים צפוף והיא עמדה בו במקצועיות ואמינות רבה. 

שושי דאגה שאהיה חלק בלתי נפרד מהתרגום על ידי קשר רציף יום יום. בנוסף, היא הגדילה לעשות במתן עזרה מתוך ניסיונה, שלא היווה חלק מתפקידה רק כדי לאפשר לי הבנה והצלחה (הצעת המחקר שלי נכתבה ללא עזרה של מנחה או ניסיון קודם), ועל כך אני מודה לה. 

תודה רבה רחלי